Sunday, March 20, 2011

ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം-1 : Result

കൂട്ടുകാരേ, 

ഫോട്ടോക്ലബ്ബിലെ ആദ്യ സൌഹൃദമത്സരത്തിനു നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. 35- ല്‍‌ പരം എന്‍‌ട്രികള്‍ ലഭിച്ചു.നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വലിപ്പം ഇല്ലാത്തതിനാലും വിഷയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതുമായ ചില ചിത്രങ്ങളെ കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റേര്‍സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഫോട്ടോക്ലബ്ബ് സ്ക്രീനിങ്ങ് ടീമിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഈ മത്സരം അനൌണ്‍സ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പറഞ്ഞിരുന്ന രീതിയില്‍ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായി മത്സരത്തിന്റെ ജഡ്ജ് ഓരോ ഫോട്ടോയ്ക്കും  മാര്‍ക്കിടുന്ന രീതിക്ക് പകരം ഗ്രേഡ് നല്‍കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇവാലുവേഷന്‍ രീതി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രേഡിങ്ങ് താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Grade A+ = 90 marks and above
Grade A   = 80-90 marks
Grade B+ = 70-80 marks
Grade B   = 50-70 marks
Grade C   = Below 50 marks

മല്‍സര വിഷയവുമായി ചിത്രത്തിനുള്ള താദാത്മ്യം, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നിവയ്ക്കാണ്‌ കൂടുതല്‍ വെയിറ്റേജ് ലഭിക്കുന്നത് കൂടാതെ കമ്പോസിഷന്‍ ,ലൈറ്റിങ്ങ് , ഫോക്കസ്/ഷാര്‍‌പ്പ്നെസ്സ് മുതലായ ടെക്നിക്കല്‍ കാര്യങ്ങള്, പോസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സിങ്ങ് ഇതെല്ലാം   മാര്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതില്‍ കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യമല്‍സരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളെ ജഡ്ജായ പ്രശാന്ത് ഐരാണിക്കുളം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്റുകളോടൊപ്പം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഓരോ ചിത്രത്തിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വലുതാക്കി കാണാം.

Entry 1

Grade: A
Photographer: Sameer

ഗ്ലാസില്‍ വരാമായിരുന്ന റിഫ്ലക്ഷന്‍ ഒഴിവാക്കി എടുത്ത ലൈറ്റിംഗ്, ചുവപ്പ് എന്ന സബ്‌ജെക്റ്റിനു കിട്ടുന്ന ഡോമിനന്‍സ്, ഫോക്കസ് ഷാര്‍പ്‌നെസ് എന്നിവ വളരെ ആകര്‍ഷകമായി തോന്നി. ടെക്നിക്കലി നല്ല ചിത്രം. ഒരു പക്ഷേ പോസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സിങ്ങ് വേളയില്‍‌ ടച്ച്‌അപ് ചെയ്തപ്പോള്‍ മുകള്‍ ഭാഗത്ത് ഗ്ലാസിന്റെ റിം അല്പം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധിക്കാമായിരുന്നു. 

Entry No: 2
Grade: B+
Photographer: Asha
ലൈറ്റിംഗ് ഫോക്കസ് എന്നിവ നന്നായി. എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പോസിഷനില്‍ ഏറ്റവും മുമ്പില്‍ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്തോറും സബ്‌ജക്റ്റുകളുടെ വലിപ്പം ആകൃതി എന്നിവ ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവന്നിരുന്നുവെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ നന്നാവുമായിരുന്നു. ‘ചുവപ്പ്” എന്ന സബ്‌ജെക്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടി എടുത്തുകാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാൿഗൌണ്ട് , സബ്ജക്റ്റ് നേര്‍‌രേഖയില്‍ വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം, മാത്രമല്ല  ബാക്ൿഗ്രൌണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ക്ലീന്‍‌അപ് ചെയ്യാമായിരുന്നു  (നിലത്തുവീണ വെള്ളത്തുള്ളികള്‍) 

Entry No: 3
Grade: C
Photographer: Rare Rose
Blog: http://way2dreamzz.blogspot.com
ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ബാൿഗ്രൌണ്ട് അപ്പാടെ മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഈ രീതി മത്സരത്തിന്റെ നിബന്ധനയില്‍ തന്നെ അനുവദിച്ചിരുന്നതല്ല. ഇനി അഥവാ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍തന്നെ, ഫ്രെയിമിലെ ഗ്രീന്‍ ആയിരിക്കും കൂടുതല്‍ എടുത്തുകാണിക്കുക എന്നുകൂടി പറയട്ടെ. 

Entry 4
Grade: C
Photographer: Abhilashangal
അശ്രദ്ധമായ കമ്പോസിഷന്‍ ചിത്രത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ഭംഗിയും കളഞ്ഞു. എക്സ്‌പോഷര്‍ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ചിത്രത്തില്‍ ആവശ്യത്തിനു ഡീറ്റെയിത്സും കാണാം.

Entry 5
Grade: C
Photographer: Mini
Blog: http://mini-chithrasalaphotos.blogspot.com/
ചിത്രത്തിലെ പൂവ് ഓവര്‍ എക്സ്‌പോസ്‌ഡ് ആണ്. പൂവിനു ചുറ്റും കാണുന്ന ‘ഹാലോ’ ഓവറായി പോസ്റ്റ്‌പ്രോസസിംഗ് ചെയ്തതിനാല്‍ വന്നതാണെന്നു തോന്നുന്നു.

Entry 6
Grade: A
Photographer: Ali
Blog: http://niravumnizhalum.blogspot.com
ചിത്രം ടെൿനിക്കലി നല്ലതാണ് - എക്സ്‌പോഷര്‍, ഫോക്കസ്, ലൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ നന്നായിട്ടുണ്ട്.   ചുവപ്പ് എന്ന വിഷയത്തോട് നന്നായി നീതിപുലര്‍ത്തുന്ന ചിത്രം.  സബ്‌ജക്റ്റായ കാപ്‌സിക്കം അത്ര ഫ്രെഷ് അല്ല എന്നതും, അത് വച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും ശ്രദ്ധിക്കാമായിരുന്നു. അല്പം കൂടി ചെരിഞ്ഞായിരുന്നു ആ മുളകിന്റെ തണ്ട് പൊസിഷന്‍ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കില്‍ കമ്പോസിഷന്‍ കുറച്ചൂകൂടി മെച്ചമാകുമായിരുന്നു. 

Entry 7
Grade: B+
Photographer: Vinod Manicketh

Blog: http://www.manickethaar.blogspot.com
നല്ല എക്സ്‌പോഷര്‍, ഫോക്കസ്, സബ്ജക്റ്റ്. പക്ഷേ ബാൿഗ്രൌണ്ടിലെ ഡിസ്ട്രാക്ഷനുകള്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ഭംഗി കളയുന്നു.

Entry 8
Grade: B+
Photographer: Nikhil
Blog: http://oyalicha.blogspot.com
ഈ മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാക്കിമാറ്റാമായിരുന്ന  ഒരു ഫ്രെയിം ആണിതെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. വൈഡ് ആംഗിള്‍ ഉപയോഗിച്ചപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ ഡിസ്റ്റോര്‍ഷന്‍   പോസ്റ്റ് പ്രോസസിംഗില്‍ പരിഹരിക്കാമായിരുന്നു. എങ്കില്‍കൂടി ഈ ആംഗിളില്‍ ഈ വാതിലുകളെ ഫ്രെയിമില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നേനെ. രംഗത്തില്‍ ലഭ്യമായിരുന്ന സിമെട്രി ചാന്‍സ് പൂര്‍ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. 

Entry 9
Grade: B+
Photographer: Pratheep Srishti 
Blog: http://srishtiphotos.blogspot.com
ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഇമാജിനേഷന്‍ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ബാക്ൿഗ്രൌണ്ട് കളറുകളായ നീലയും മഞ്ഞയും ചുവപ്പിനോട് മത്സരിക്കുകയാണ്.  വലതു വശം അല്പ്പം കൂടി ക്രോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ ചുവപ്പിന്‌ അല്പ്പം കൂടി പ്രാധാന്യം വരുമായിരുന്നു.

Entry 10
Grade: C
Photographer: Sull
Blog: http://susmeram.blogspot.com
ഈ ഫോട്ടോയിലെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ദേഷ്യം അല്ലെങ്കില്‍ ടെന്‍ഷന്‍ ഇതൊക്കെ ഫോട്ടോയില്‍ ഫീല്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫോട്ടോ എടുത്ത ആംഗിള്‍ എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റോര്‍ഷന്‍ ഈ ചിത്രത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ചുവപ്പ് എന്ന സബ്‌കറ്റിനോട് ഈ ചിത്രം പൂര്‍ണ്ണമായും നീതിപുലര്‍ത്തുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായമില്ല. 

Entry 11
Grade: A
Photographer: Naveen Mathew
വിഷയവുമായി നന്നായി ചേരുന്ന ചിത്രം. കമ്പോസിഷനും കൊള്ളാം. വലിയ സൈസില്‍ കാണുമ്പോള്‍ നോയിസ് വ്യക്തമാണ്. അത് അല്പം കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴികള്‍ നോക്കാമായിരുന്നു. 

Entry 12
Grade: B+
Photographer: Raghuraj
തീര്‍ച്ചയായും ഒരു വിന്നര്‍ ആകുമായിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്ഷന്‍, ചിത്രത്തിന്റെ മൊത്തമായ ചുവപ്പ് ടോണ്‍, കാഴ്ചക്കാരുടെ എക്സ്‌പ്രഷന്‍ എല്ലാംകൂടി ചേര്‍ന്ന് ഇതിനെ നല്ലൊരു ചിത്രമാക്കി മാറ്റിയേനെ. പക്ഷേ സബ്‌ജക്റ്റിന്റെ ഫ്രെയിമിന്റെ നടുവില്‍ പ്രതിഷ്ടിച്ചതിനാല്‍,  ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ ബ്ലാങ്ക് സ്പെയ്സ് വലതുവശത്ത് വന്നു. അത് ഒരു പോരായ്മയായി തോന്നി. Entry 13
Grade: A
Photographer: Rakesh S
Blog: http://neelavelicham.blogspot.com
ചുവപ്പ് എന്ന സബ്‌ജക്റ്റിനു ഇണങ്ങുന്ന ചിത്രം. അല്പം കൂടി കമ്പോസിഷനില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാമായിരുന്നു. എങ്കില്‍ ഫ്രെയിം കൂടുതല്‍ മനോഹരമായേനെ. 

Entry 14
Grade: C
Photographer: Mullookkaran
Blog: http://meghatheertham.blogspot.com
സബ്‌ജക്റ്റ് പ്ലെയ്സ്‌മെന്റ് ശരിയല്ലാത്തതിനാല്‍ സബ്‌ജക്റ്റിന്റെ പുറകില്‍ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബ്ലാങ്ക് സ്പെയ്സ് വന്നു. അതാണ് ഫ്രെയിമിന്റ് പ്രധാന പോരായ്മ.


Entry No. 15
Grade: B
Photographer: Pakalkkinavan
Blog: http://www.shijusbasheer.com
ചുവപ്പ് എന്ന വിഷയവുമായി യോജിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങള്‍ ഈ ഫ്രെയിമില്‍ കാണാം. അസ്തമയ സൂര്യനും, ആകാശവും, ചുവപ്പ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളും, കാറുകളുടെ ബ്രേയ്ക്ക് ലൈറ്റുകളും. ഫ്രെയിമിന്റെ വലതുവശത്തുകാണുന്ന വാഹനം ഡിസ്‌ട്രാക്ഷനായി തോന്നുന്നു.


Entry No: 16
Grade: B+
Photographer: Renjith Kumar
Blog: http://kadakkannu.blogspot.com
ഫോക്കസ്, ഷാര്‍‌പ്‌നെസ്  എന്നിവ നന്നായിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പോഷര്‍ തരക്കേടില്ല, ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റോപ്പ് കൂട്ടിയിടാമായിരുന്നു. പൂവിനുചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പിന് പ്രാധാന്യം അമിതമായതിനാല്‍ ചുവപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞുപോകുന്നതായി തോന്നി.

Entry No: 17
Grade: C
Photographer: Shaji Varghese
ചിത്രത്തിലെ ചുവന്ന വസ്തുക്കളായ പൂക്കള്‍ ഒന്നുംതന്നെ ഫോക്കസില്‍ അല്ല എന്നതാണ് പ്രധാന പോരായ്മ. പകരം പൂവിന്റെ തണ്ടും കായയുമാണ് നല്ല ഷാര്‍പ്പ് ഫോക്കസില്‍ ഉള്ളത്. ഫ്രെയിം
കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കിയിരുന്നുവെങ്കില്‍ ചുവന്ന പൂക്കള്‍ക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യം കിട്ടുമായിരുന്നു.


Entry No. 18
Grade: B+
Photographer: Shiju Gopi
സബ്‌ജക്റ്റുമായി വളരെ നീതിപുലര്‍ത്തുന്ന ചിത്രം. ആംഗിള്‍ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ബ്രൈറ്റ്‌നെസ് കൂടിയ മോനിറ്ററുകളില്‍ ബാൿഗ്രൌണ്ടില്‍ ഇടതുവലതുഭാഗങ്ങളില്‍ ചില വെളുത്ത സ്പോട്ടുകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുന്നുണ്ട്.  ഫ്ലാഷ് അല്പം കൂടി ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇത്തരം റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയ പ്രതലങ്ങളെ കുറേക്കൂടി നന്നാക്കാന്‍ സാധിക്കും.

Entry No. 19
Grade: C
Photographer:  Micky Mathew
Blog: http://namudelokam.blogspot.com
ക്രോപ്പ് ചെയ്ത രീതികാരണം വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു ആസ്‌പെക്റ്റ് റേഷ്യോ ആണു ഫ്രെയിമിന്. സബ്‌ജക്റ്റ് ഫോക്കസില്‍ അല്ല.


Entry No. 20
Grade: B
Photographer: Siya Shamin
നല്ല ഭാവന! പാവകള്‍ ഷാര്‍പ്പ് അല്ല. ഫ്രെയിമിന്റെ മുകള്‍ഭാഗം ഇത്രത്തോളം ഉള്‍പ്പെടുത്താതെ പാവകളെ അല്പം കൂടി ഇടത്തേക്ക് മാറ്റി, ടൈറ്റ് ആക്കി ഫ്രെയിം കമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കില്‍ വളരെ നന്നായിരുന്നേനെ - ചുവപ്പ് സബ്‌ജക്റ്റിനു നല്ല പ്രാധാന്യവും കിട്ടുമായിരുന്നു.

Entry 21
Grade: A
Photographer: Sreelal
Blog: http://www.chithrappetti.blogspot.com
വലനെയ്യുന്ന(?) ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ആക്ഷന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഈ ഫ്രെയിമില്‍ ഉണ്ട് എന്ന് അഭിപ്രായമില്ല. സബ്‌ജക്റ്റായ വലയുടെ ചുവപ്പ് പോസ്റ്റ് പ്രോസസിംഗില്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, കാലിന്റെ നിറം ഇളം വയലറ്റ് ആയിപ്പോയത്. ഫോക്കസും എക്സ്‌പോഷറും മോശമില്ല. 

Entry 22
Grade: A+
Photographer: Sunil Warrier
ലൈറ്റിംഗ്, എക്സ്പോഷര്‍, ഫോക്കസ്, സബ്‌ജെക്റ്റിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ആംഗിള്‍  - മികച്ച നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്നു.. ഒപ്പം റിഫ്ലക്ഷന്‍ ഒഴിവാക്കികൊണ്ടുള്ള ലൈറ്റ് സെറ്റിംഗും.

Entry No. 23
Grade: C
Photographer: Abdulla Jasim
Blog: http://photosofjasim.blogspot.com
ഈ ചിത്രത്തില്‍ എവിടെ ചുവപ്പ് ? !!  :-)

Entry No. 24
Grade: B
Photographer: Antony Varghese
ഇടതുവശത്തെ കുപ്പി വലതുവശത്തെ ചുവന്ന കുപ്പിയുടെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുന്നു. വലതുവശത്തെ കുപ്പി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കുറേക്കൂടി നല്ല ഒരു ഫ്രെയിം ശ്രമിക്കാമായിരുന്നില്ലേ? Entry No. 25
Grade: C
Photographer: Ashif P
Blog: http://ashifu.blogspot.com

ഫോക്കസ് ഷാര്‍പ്‌നെസ് എന്നിവ നന്നായിട്ടില്ല. സബ്‌ജക്റ്റിന്റെ മുന്നറ്റം ഫ്രെയിമില്‍ ഇല്ലാത്തതും, ബാക്ക് ഗ്രൌണ്ടിലെ ഡിസ്ട്രാക്ഷനുകളും പോരായ്മകള്‍.


Entry No. 26
Grade: B+
Photographer: Baiju
Blog: http://pyngodans.blogspot.com

ഉറഞ്ഞ് തുള്ളിവരുന്ന ചെമ്പട്ടണിഞ്ഞ കോമരങ്ങളുടെ ചിത്രം,ചിത്രം പകര്‍ത്തുവാന്‍ പ്രാക്റ്റിക്കലായി ഒട്ടേറെ വിഷമം പിടിച്ച രംഗം. ഫ്രെയിമിനുള്ള ചെരിവും എക്സ്പോഷറും പോസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സിങ്ങ് വേളയില്‍ ശരിയാക്കാമായിരുന്നു.

Entry No. 27
Grade: B+
Photographer: Jasy Kasim

ഫോക്കസ്, ലൈറ്റിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം എന്നതിലൂടെ ചുവപ്പിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുവാന്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പശ്ചാത്തലത്തിലെ ഡിസ്റ്റ്റാക്ഷനുകളെ പൂര്‍ണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.


Entry No. 28
Grade: C
Photographer: Kalandar Mohammed
ചുവപ്പിനേക്കാളുപരി ഈ ചിത്രത്തില്‍ കറുപ്പിന്റെ ആധിക്യമാണ്‌. താഴെയുള്ള മൂനിലൊന്ന് ഭാഗം മുകള്‍ വശത്തെയ്ക്ക് നല്‍കാമായിരുന്നു.

Entry No. 29
Grade: C
Photographer: Kiran V K
Blog: http://photographyspaceofkiran.blogspot.com
ഓവര്‍‌ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയ ചിത്രം , മാത്രമല്ല ചുറ്റുമുള്ള പച്ചപ്പിന്റെ ആധിക്യത്താല്‍‌ ചുവപ്പിന്റെ പ്രാധ്യാന്യം കുറഞ്ഞ് പോയി.

Entry No. 30
Grade: B
Photographer: Kochuthresia
Blog: http://indicframes.blogspot.com
മുന്‍പത്തെ ചിത്രത്തിലേപ്പോലെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പച്ച ചുവപ്പിനോട് മല്‍സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ പൂര്‍ണ്ണമായി മുക്കികളയാന്‍ ആയിട്ടില്ല. ഫോക്കസ് കുട്ടിയുടെ മുഖത്തല്ല എന്നതും, കൂടുതലായിട്ടുള്ള നോയ്സ്.. ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാമായിരുന്നു.


Entry No. 31
Grade: C
Photographer: Krish
ചുവന്ന സബ്ജക്റ്റിനേക്കാള്‍ ശ്രദ്ധ മൂനാമത്തേയും നാലാമത്തേയും ലൈറ്റുകളാണ്‌ നേടുന്നത് മാത്രമല്ല ചുവന്ന വിളക്കിനെ പൂര്‍‌ണ്ണമായി ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.


Entry No. 32
Grade: B+
Photographer: Maneesh Narayanan
നല്ല ചിത്രം, എങ്കിലും ചുവപ്പ് എന്ന വിഷയത്തിനനുസരിച്ച് കമ്പോസിഷനില്‍ അല്പ്പം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കറുപ്പിന്റെ ആധിക്യം അല്പ്പം കൂടി കുറച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു.


Entry No. 33
Grade: B
Photographer: Mohanam
ചുവന്ന പൂവിന്‌ അല്പ്പം കൂടി പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്ന രീതിയില്‍ പശ്ചാത്തലത്തിലെ ഡിസ്ടാക്ഷന്‍സ് ഒഴിവാക്കിയുള്ള കമ്പോസിഷനായിരുന്നെങ്കില്‍ ഒന്നുകൂടി നന്നാകുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ കുറേക്കൂടി ടൈറ്റായ ക്രോപ്പ് പരീക്ഷിക്കാമായിരുന്നു.


Entry No. 34
Grade: C
Photographer: Naushad
Blog: http://kvnaushad.blogspot.com

ഈ ചിത്രത്തില്‍‌ ചുവപ്പിനേക്കാള്‍‌ പ്രാധാന്യം ജാഥയായി പോകുന്ന ആള്‍ക്കാര്‍ക്കും മറ്റ് നിറങ്ങള്‍ക്കുമാണ്‌

Entry No. 35
Grade: B
Photographer: Njaan Gandharvan
ചുവപ്പിനോട് നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലര്‍ത്തുന്ന ചിത്രം :-)
എങ്കിലും ചുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ വെറുമൊരു ക്ലിക്കിനു പകരം എന്തെങ്കിലും ഇന്ററെസ്റ്റിങ്ങായ സബ്ജക്റ്റ് കൂടി ഫ്രെയിമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താമായിരുന്നു.Entry No. 36
Grade: C
Photographer: Praphul
blog: http://halfkallan.blogspot.com

പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിന്ന്‍ ചുവപ്പിനെ വേറിട്ടുകാണിക്കുവാന്‍ കൃത്രിമമായി നിറം മാറ്റിയത്‌ ഈ മത്സരത്തിന്റെ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് യോജിക്കുന്നില്ല. നിറങ്ങള്‍ എന്‍ഹാന്‍സ്‌ ചെയ്യാമെന്കിലും അപ്പാടെ മാറുന്നത് ഒരു നിറം സബ്ജക്റ്റ്‌ ആയിവരുന്ന മല്‍സരത്തില്‍ അനുവദനീയമല്ല.


Entry No. 37
Grade: C
Photographer: Yousef Shali
Blog: www.yousefshali.blogspot.com
വളരെ മനോഹരമായ ചിത്രം , എങ്കിലും മുകളിലെ ചിത്രത്തില്‍ പറഞ്ഞതുതന്നെ ഇവിടെയും...ചുവപ്പ് പൂക്കളെ എന്‍ഹാന്‍സ്‌ ചെയ്യുവാന്‍ ഇലകളുടെ നിറം അപ്പാടെ മാറ്റിയത്‌ അനുവദനീയമല്ല.


Entry No. 38
Grade: C
Photographer: Riyas
ക്യാമറയുടെ Minimum focusing distance ല്‍ നിന്നും അടുത്ത്നിന്നു ഷൂട്ട്‌ ചെയ്തത് കാരണം മെയിന്‍ സബ്ജക്റ്റ്‌ ഔട്ട് ഓഫ്‌ ഫോക്കസ്‌ ആയി മാത്രമല്ല പശ്ചാത്തലത്തില്‍നിന്ന്‍ പൂവിനെ ഐസോലെറ്റ്‌ ചെയ്യുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.


Entry No. 39
Grade: B
Photographer: Faizal Mohammed
http://kazhchaas.blogspot.com/

ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വലത് മുകള്‍ഭാഗം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ മനോഹരമായ ഫ്രെയിം ആക്കുവാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഇടത്‌ പകുതി മനോഹരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.


ജഡ്ജസ് ചോയിസ് റൌണ്ടില്‍ ഈ മത്സരത്തില്‍ ആദ്യമൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളില്‍ എത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍  യഥാക്രമം ഇവയാണ്.

Entry No:  22   A+
Entry No. 11   A
Entry No. 1   A


വായനക്കാർ ഇഷ്ടചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുത്തവ ഇനി പറയുന്നു.

First  :      Entry No : 22     20 votes
Second :  Entry No: 1 & 11 : 11 votes
Third  :    Entry No: 16   5 Votes 

38 comments:

ഞാന്‍:ഗന്ധര്‍വന്‍ said...

കഷ്ടിച്ച് പാസ്‌ മാര്‍ക്ക്‌ ഉണ്ട്, തോല്‍ക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചതാ ;)
ഇനി വരുന്ന മല്‍സരങ്ങള്‍ക്ക് സീരിയസ് ആയി പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

ABDULLA JASIM IBRAHIM said...

ചിത്രം 16 എനിക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങ് പിടിച്ചു ചുവപ്പ് കുറവാണേലും ഉള്ളത് കിടിലൻ നമ്മുടെ വോട്ട് അതിനു തന്നെ.............


നമ്മൾ ഇട്ട ഫോട്ടോ ചീറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മത്സരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി സീരിയസ് ആയി മത്സരിക്കാം......

Sarin said...

excellent participation...
kurachu koodi postprocessingil sradhichirunn engil kure chithrangal iniyum manoharamaakkamayirunnu...

Jasy kasiM said...

നല്ല മത്സരം...അഭിനന്ദനംസ്,വിന്നേഴ്സ്.

എനിക്കും കിട്ടി ഒരു B+..:)

അലി said...

സംഘാടകർക്കും മത്സരാർത്ഥികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ...

മുസ്തഫ|musthapha said...

എന്റെ ചോയ്സ്: നമ്പർ 21

മുസ്തഫ|musthapha said...
This comment has been removed by the author.
കൊച്ചുത്രേസ്യ said...

അസ്തമയത്തിന്റെ പടങ്ങളെല്ലാം ഓറഞ്ചല്ലേ. അതിനെ എങ്ങനെ ചുവപ്പായി കണക്കാക്കും?

Photo Club said...

ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് : ഈ മത്സരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ജഡ്ജിന് അയച്ചുകൊടുത്ത് വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നാലു ചിത്രങ്ങൾ വിട്ടുപോയിരുന്നു. അവ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തെറ്റു സംഭവിച്ചതിൽ ഖേദിക്കുന്നു.

മറ്റുനിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചവരെ മെയിലിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടീംഗ് മൂന്നു ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ (22-3-2011 രാത്രി 12:00 മണി, ഇന്ത്യൻ സമയം) അതുകഴിഞ്ഞ് വ്യൂവേഴ്സ് ചോയിസ് ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എൻ‌ട്രികൾ അയച്ചവരുടെ പേരുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

- കോ‍ഓർഡിനേറ്റർ.

Anshad Abdulla said...

എന്നിക്കും കൊച്ചുത്രേസ്യ യുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്...ചുവപ്പും Orange ഉം രണ്ടും രണ്ടു നിറങ്ങള്‍ തന്നെയല്ലേ??


എന്റെ വോട്ടു ആദ്യ ചിത്രത്തിന്..

Rare Rose said...

ഫോട്ടോഷോപ്പില്‍ പശ്ചാത്തലം മാറ്റരുതെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.ശ്രദ്ധക്കുറവ്.:(

വന്ന ചോപ്പന്‍ പടങ്ങളൊക്കെ ഉഗ്രന്‍..ആദ്യ മൂന്ന് പടങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ പടം 8 ഉം പിന്നെ ചോപ്പ് മുഴുവനായില്ലെങ്കിലും പടം 9ഉം നല്ലയിഷ്ടായി..

Pied Piper said...

അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ തെച്ചിപൂവിനുചുറ്റുമുള്ള വിസരിതപ്രകാശം ചിത്രത്തിന് കൂടുതല്‍ ഭംഗിയല്ലേ പകരുന്നത് പ്രശാന്ത് ??

പിന്നെ ചിത്രം 18 & ചിത്രം8 B+ നിലവാരമുള്ളതായി തോന്നിയില്ല.

എന്‍റെ വോട്ട് ചിത്രം ഒന്നിന്

Manickethaar said...

അഭിനന്ദനങ്ങള്...good work...

Pranavam Ravikumar a.k.a. Kochuravi said...

Nice!!!

രഘു said...

നുമ്മടെ പടത്തിന് (12) B+ ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോ അഭിമാനം തോന്നി.
കമ്പോസിഷനെപ്പറ്റി പ്രസാന്ത് പറഞ്ഞത് വായിച്ചു. പുറകിലെ സ്പേസില്‍ കാളിയുടെ കിരീടത്തിനുപുറകിലെ ഷാഡോ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം എന്നു കരുതിയാണ് അങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തത്... എന്തായാലും, സന്തോഷായി :)

നന്ദു | naNdu | നന്ദു said...

ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള ജഡ്ജ്‌മെന്റ്.
മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍!

പ്രദീപ് ചക്രംവിള said...

മത്സരത്തിന്റെ വിധിനിർണ്ണയം നടത്തിയ പ്രശാന്തിനും ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.... അടുത്ത മത്സരതിൽ എന്നെം കൂടി ചേർക്കണെ....

പൈങ്ങോടന്‍ said...

മികച്ചത് ചിത്രം 22 തന്നെ
അസ്തമയ ചിത്രങ്ങള്‍ ചുവപ്പായി കണക്കാക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന സംശയം എനിക്കും ഉണ്ട്.
ഇത്രയും ചിത്രങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുക എന്നത് ശ്രമകരമായി ഒരു പണി തന്നെ. പ്രശാന്തിന് ഒരു സല്യൂട്ട്

അപ്പു said...

കൊച്ചുത്രേസ്യ, പൈങ്ങോടൻ എന്നിവർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടിയായി തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ! നമ്മൾ ഒരു സയന്റിഫിക് കണ്ണിലൂടെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അസ്തമയചിത്രങ്ങളിൽ ചുവപ്പുണ്ടോ എന്നു തോന്നുന്നത്? മലയാളത്തിലെ ചില പദപ്രയോഗങ്ങളായ അന്തിച്ചോപ്പ്, ചെമ്മാനം തുടങ്ങിയവയിൽ ചുവപ്പില്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചുവപ്പ് എന്നത് ഒരു പെർസെപ്ഷനാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഈ മത്സരത്തിന്റെ വിഷയം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോക്ലബ് സ്ക്രീനിംഗ് ടീമിന്റെ മനസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും.

നാടന്‍ said...

പങ്കെടുക്കാന്‍ പറ്റിയില്ല. അടുത്തതിന്‌ എന്തായാലും ഒരു കൈ നേോക്കാം. വിഷയത്തിന്‌ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ...

mini//മിനി said...

ഇനി മാർക്കിടലും റിസൽട്ട് പ്രഖ്യാപനവും ഒക്കെ കഴിയാറായില്ലെ? അതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാം.
ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഈ ബ്ലോഗ് എന്നെ സഹായിച്ചു.
മത്സര ഇനങ്ങൾ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ (വിഷയം ചുവപ്പ് ആവുമ്പോൾ) ആ വിഷയം വരുന്ന ഞാനെടുത്ത ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തി അതിൽനിന്ന് നല്ലത് സെലക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു.
ചിത്രം5 തെച്ചിപ്പൂവ് നട്ടുച്ചക്ക് തണലിൽ‌വെച്ച് ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ്. ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ‌തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു ജ്വാല പൂവുനു ചുറ്റും ഉണ്ടായതെങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാർക്ക്നസും ബ്രൈറ്റ്നസും കൂട്ടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.
എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

Naushu said...

സംഘാടകര്‍ക്കും വിജയികള്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ ....

siya said...

ഇവിടെ വന്നു ചിത്രകള്‍ കാണുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് .സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ വരാറുണ്ട് .ആദ്യമായി ഞാന്‍ ഒരു ചിത്രം മത്സരത്തിന് അയച്ചതും ഇവിടെ ആണ് ..ഫോട്ടോ അയക്കാന്‍ നേരം എടുത്ത ഫോട്ടോ ,എങ്ങനെ അയക്കണം എന്നുള്ളത്വളരെ ബുദ്ധി മുട്ടുള്ള കാര്യം ആണ് ..

ഈ മത്സരത്തില്‍ വന്ന കുറെ ചിത്രകള്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ .

ഞാന്‍ കുറച്ചു കൂടി കാര്യമായി ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നും മനസിലായി . ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ പഠിക്കാനും ഈ ബ്ലോഗ്‌ വളരെ സഹായം തന്നെ ..ഇനിയും ഇതുപോലെ മത്സരകള്‍ വേണം എന്ന് കൂടി അഭിപ്രായം പറയുന്നു .കൂടെ നന്ദിയും .

GRAVITY||ഗ്രാവിറ്റി said...

ആദ്യമായാ ഭൂലോകത്തിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നെ (അല്ലെങ്കിലും ഉത്സവത്തിന്‌ കുതിരയെടുക്കാന്‍ കൂടാതെ എല്ലാം കണ്ടു നടക്കുന്നത ശീലം). കിട്ടിയതുതന്നെ ധാരാളം...ഇനി സീരിയസ് ആയി എടുക്കാന്‍ നോക്കും...

ഏല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍....

കൊച്ചുത്രേസ്യ said...

അപ്പൂ അന്തിച്ചോപ്പ് എന്നു പ്രയോഗമുണ്ടെന്നു കരുതി ആകാശത്തിന്റെ ഏതു ഭാവങ്ങളെയും ചുവപ്പായി കണക്കാക്കാന്‍ പറ്റുമോ..നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വളരെ ബ്രൈറ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആകാശത്തിന്റെ പടമെടുത്ത് 'നീലാകാശം'എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്, അതു കൊണ്ട് നീല എന്ന വിഷയത്തിനു അതുപയോഗിക്കാം എന്നാണോ? ഇനി ആശയം മാത്രമാണു നോക്കുന്നതെങ്കില്‍, 23-മത്തെ പടത്തില്‍ ചുവപ്പെവിടെ എന്നു ചോദിച്ചതെന്തു കൊണ്ടാണെന്നു ക്ലിയറാകുന്നില്ല. ചോരച്ചുവപ്പ് എന്നും ഒരു പ്രയോഗമില്ലേ? ആ മുറിവ് അതിനെ നന്നായി തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു

അപ്പു said...

കൊച്ചുത്രേസ്യാ, എതൊരു മത്സരമായാലും അതിലെ ജഡ്ജിന്റെ തീരുമാനും അന്തിമമാണ് എന്നൊരു നിബന്ധന എഴുതിവയ്ക്കാതെതന്നെയില്ലേ! ഒരു ജഡ്ജ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങാളാണ്. ഇതേ മത്സരത്തിനു മറ്റൊരാളായിരുന്നു ജഡ്ജ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതേ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഗ്രേഡിംഗ് ആവും നൽകുക. സന്ധ്യാചിത്രങ്ങളിൽ ചുവപ്പുണ്ടെന്ന് കരുതി ചിത്രങ്ങളയച്ച മത്സരാർത്ഥികളുടെ തീരുമാത്തിലോ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത ജഡ്ജിന്റെ തീരുമാനത്തിലോ പിശകൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി എന്റെ അഭിപ്രായം. നീലാകാശത്തിന്റെയോ നീലക്കടലിന്റെയോ ചിത്രം "നീല" എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിനു തീർച്ചയായും അയക്കാം, provided, ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് ഫ്രെയിമിലെ മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെ ചിത്രം നന്നായി convey ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

അപ്പു said...

ചോരച്ചിത്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം പ്രശാന്ത് എഴുതും എന്നു കരുതുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ആ ചിത്രത്തിന്റെ അരികുകളെ കൃത്രിമമായി കറുപ്പിച്ചതുകാരണം ചുവപ്പിന്റെ പ്രാധന്യം വളരെയധികം കുറഞ്ഞുപോയി ഈ ചിത്രത്തിൽ. അതായിരിക്കണം ജഡ്ജിന്റെ കമന്റിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്.

Noushad said...

21
22
:)

പുള്ളിപ്പുലി said...

നമ്പർ 22 സുനിലേ നീ ചീങ്കണ്ണ്യാട്ടാ ഞാൻ ആ പടം കണ്ടിട്ട് ആശ ആയിരിക്കുമെന്നാ കരുതിയത്.

എന്തായാലും ഒരു നൂറ് അഭിനന്ദനം നിനക്ക്

സുനിൽ റോക്സ്!!!

ഇനി ജഡ്ജ് എനിക്ക് തന്ന മൂന്നാം സമ്മാനവും വായനക്കാർ എനിക്ക് തന്ന രണ്ടാം സമ്മാനവും എനിക്ക് കിട്ടി ഭോദിച്ചു :)

എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവ :

22 - ഒന്നാം സ്ഥാനം
11 - രണ്ടാം സ്ഥാനം
13 - മൂന്നാം സ്ഥാനം
9 - നാലാം സ്ഥാനം
21 - അഞ്ചാം സ്ഥാനം
1 - ആറാം സ്ഥാനം (കാക്കക്കും തൻ പടം പൊൻ പടം)
37 ‌ ഏഴാം സ്ഥാനം
30 ‌- എട്ടാ സ്ഥാനം

ബാക്കി ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടേ. ചർച്ചകളിലൂടേ ഈ ബ്ലോഗും നമ്മളും വളരും

മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിന്റെ പിന്നണിയിലുള്ള എല്ലാർക്കും നന്ദി

പ്രശാന്തിന് ഒരു HATS OFF

സുല്‍ |Sul said...

വിജയികള്‍ക്കും പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കും അണിയറ ശില്പികള്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍!!!

പടം പുലികളും പുള്ളീപുലികളും ചീങ്കണ്ണിയും മുതലയും എല്ലാം വരിവരിയായി വരട്ടെ... ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം ഗംഭീര വിജയമാകട്ടെ!

സര്‍വ്വവിധ ആശംസകളും.

-സുല്‍

Prasanth Iranikulam said...

ജഡ്ജ് ഒരു കമന്റുകള്‍ക്കും മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല എന്ന ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഇതുവരെ ഞാന്‍‌ മറുപടി പറയാതിരുന്നത്.ഇപ്പോള്‍ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മല്‍സരത്തിന്റെ ജഡ്ജ്ജ് ആകുന്നതിന്‌ ഞങ്ങള്‍ സമീപിച്ചവ്യക്തി "കാണികളുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്‍‌ എന്ന റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ വയ്യ, ഒരു ടിമാണെങ്കില്‍ നോക്കാം" എന്നാണറിയിച്ചത്.
ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ജഡ്ജ് എന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മല്‍സരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രായോഗികമല്ല (ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മല്‍സരത്തിലെ 39 ചിത്രങ്ങളെപറ്റി 3 ജഡ്ജസ് എഴുതുന്ന 117 കമന്റുകള്‍‌ , അതില്‍തന്നെ ഒരേചിത്രത്തെപറ്റി ജഡ്ജസിന്റെ വ്യതസ്ത അഭിപ്രായങ്ങള്‍..ഇതെല്ലാം ആരു compile / coordinate ചെയ്യും?) എന്നതും കാണികള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടചിത്രങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സൗകര്യമുണ്ടെന്നതും കണക്കിലെടുത്ത് ഇനിമുതലുള്ള മല്‍സരങ്ങളിലെ ജഡ്ജസ് കാണികളുടെ ഒരു കമന്റുകള്‍ക്കും മറുപടി പറയാന്‍ ബാധ്യസ്ഥനല്ല എന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഫോട്ടോക്ലബ്ബ് ടീം മാനിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ..കാണികള്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ / ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കാം..മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങള്‍ തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ ജഡ്ജിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യാം..

ഇനി അസ്തമന ചിത്രങ്ങളെ പറ്റി വന്ന കമന്റുകളെ പറ്റി,
തീര്‍ച്ചയായും കൊച്ചുത്രേസ്യ,അന്‍ഷാദ്, പൈങ്ങോടന്‍ എന്നിവര്‍ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നു ആ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഓറഞ്ച് കളറിനുതന്നെയാണതില്‍ പ്രാമുഖ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്‌ പ്രധാനമായും അവയെല്ലാം ഗ്രേഡിങ്ങില്‍ പുറകിലായതും.മാര്‍ക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് വിഷയത്തോടൊപ്പം കോമ്പോസിഷന്‍‌ , എക്സ്പോഷര്‍ , പ്രൊസസ്സിങ്ങ്....ഇതെല്ലാംകൂടി കണക്കിലെടുത്താണെന്ന് ദയവായി മറക്കാതിരിക്കുക. അസ്തമന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ചുകപ്പില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് തള്ളികളയാനാകുന്നതല്ല (ഫോട്ടോക്ലബ്ബിലെ മല്‍സരത്തില്‍‌ നിന്ന് വിഷയം, സൈസ്,മറ്റു നിബന്ധനകള്‍ എന്നിവ പാലിക്കാത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നത് ജഡ്ജ് അല്ല മറിച്ച് മല്‍സരത്തിന്റെ കോ ഓര്‍‌ഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ ചുമതലയാണ്‌ )ഈ ചിത്രങ്ങളില്‍ എല്ലാത്തിലും ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച് , മഞ്ഞ എന്നീ നിറങ്ങള്‍ / അവയുടെ കോമ്പിനേഷന്‍ കാണാന്‍ കഴിയും.

ചിത്രം 23 നെപറ്റി - കമന്റിന്റെ അവസാനമിട്ട " :-) " ശ്രദ്ധയില്‍‌ പെട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്നു കരുതുന്നു ചിത്രത്തെപറ്റി കൂടുതല്‍ വിശദമാക്കാത്തതിന്‌ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, ഇതില്‍ ഉപയോഗിച്ച ലൈറ്റിങ്ങ് / പോസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സിങ്ങ് കാരണം ചുവപ്പിന്‌ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ചുവപ്പ് തീരെ ശ്രദ്ധയില്‍‌പെടുന്നുമില്ല..കൈ പൂര്‍‌ണ്ണമായി ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തതു കാരണം ആശയത്തിന് വ്യക്തത കൊണ്ടുവരാനായില്ല , മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായി ആ ഫോട്ടോയിലെ ആശയം മോശമായിപ്പോയി എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്.

ക്യാമറയുടെ ഓട്ടോവൈറ്റ് ബാലന്‍സിനേയും മീറ്ററിങ്ങിനേയും കബളിപ്പിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള "ചുവപ്പ്" വിഷയമായിട്ടുള്ള ഈ മല്‍സരത്തില്‍‌ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരിക്കല്‍‌കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങള്‍‌..ഇനിയും ഇതേ വിഷയത്തില്‍‌ കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങളെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുനോക്കൂ ..ഒരുകാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ ഗ്രേഡ് സി യില്‍ വന്ന ഭൂരിഭാഗം ചിത്രങ്ങളും അമിത /യോജിക്കാത്ത പോസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സിങ്ങ് , കോമ്പോസിഷനിലെ പിഴവുകള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടാണ്‌ ഇനിയുള്ള മല്‍സരങ്ങളില്‍ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക..എല്ലാകൂട്ടുകാര്‍ക്കും നന്ദി.

കൊച്ചുത്രേസ്യ said...

Please don't take my comment in a wrong sense. I really appreciate the the effors behind this. But to me, that should not stop people from seeking clarifications if something is not clear.

ജഡ്ജസിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍ ഒരു വെറും ഒരു പേഴ്സണല്‍ ഒപീനിയനായി മാത്രമല്ല ഒരു ഗൈഡ്‌ലൈന്‍ ആയി കൂടി കാണാന്‍ ശ്രമിച്ചതു കൊണ്ടുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്‌. കുറ്റം പറഞ്ഞതുമല്ല. അസ്തമയ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കറുപ്പു ചുവപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചു എന്ന നിരീക്ഷണം കണ്ടപ്പോള്‍ ' അതിന്‌ അതില്‍ ചുവപ്പെവിടെ' എന്ന് അത്ഭുതം തോന്നി. അതു ചൊദിച്ചെന്നേയുള്ളൂ. അപ്പുവിന്റെ 'പെര്‍സെപ്ഷന്‍' വിശദീകരണവും ക്ലിയര്‍ ആയി തോന്നിയില്ല. Nothing more. Anyways, I got your point. Will take care in future :-)

ABDULLA JASIM IBRAHIM said...
This comment has been removed by the author.
ABDULLA JASIM IBRAHIM said...

എന്നാ ഇനി അടുത്ത മത്സരം???????

ഷാജി said...

വിജയികള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍ നേരുന്നു

Rare Rose said...

വിജയികളായവര്‍ക്കെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങള്‍..:)
ഒപ്പം ഇത്രേം പേരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു മത്സരം ഉഷാറായി തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചതില്‍ ഫോട്ടോ ക്ലബിനും,ജഡ്ജിനും കൈയ്യടി.:)

ഇനിയത്തെ തവണ ഇത്തിരി കൂടെ ഭേദപ്പെട്ട ഗ്രേഡ് വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്ന വിചാരത്തോടെ അടുത്ത മത്സരത്തിനായി കാക്കുന്നു.:)

ശ്രീലാല്‍ said...

ചുവപ്പ് എന്ന നിറത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന ഫോട്ടോകള്‍ ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പ്രദീപിന്റെ (Entry 9) മുഴുവന്‍ ഫ്രെയിം കാണാന്‍ ഒരാഗ്രഹം.

തീമിന് ചേര്‍ന്ന വളരെ നല്ല ചിത്രത്തിനുള്ള സാഹചര്യം കിരണിനു (Entry No. 29)കിട്ടിയിരുന്നു. ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാക്കാമായിരുന്നു...

സുനില്‍ വാര്യര്‍ പെര്‍ഫെക്ട് ഷോട്ട് പതിവുപോലെ. (ടേബ്‌ള്‍ ടോപ്പ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഫോട്ടോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ) .

സുല്ലിന്റെ( Entry 10) ഫോട്ടോയും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

മുരിക്കിന്‍ പൂവ് (Entry No. 33) നല്ല ഒരു കാന്‍ഡിഡേറ്റാണ്. നല്ല ഫ്രെയിം കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഉഗ്രനായേനെ.

പൈങ്ങ്സേ (Entry No. 26) ഭരണി ക്ലോസപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ ?

പ്രശാന്തിനൊരു കൂപ്പുകൈ.

ശ്രീലാല്‍ said...

where do i find the link to the competetion 2 and its results...?